BasisMuziek

Inleiding

Bijna alle mensen houden van muziek. Ook jonge kinderen maken ongelooflijk graag herrie… en muziek. Ze zijn nieuwsgierig naar wat er in en met de muziek te ontdekken is; sterk, groot, klein, zacht en stoer. Ze barsten van de energie en zijn doorgaans niet bang om muzikaal van zich te laten horen. Ze zijn nieuwsgierig naar hun eigen stem en naar die van anderen. Naar hun eigen instrument en dat van anderen. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe alles samen klinkt. Zo leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen, leren samen communiceren en onderdeel zijn van een groep. Ze leren met en op elkaar afstemmen en samenwerken, volgen en de leiding nemen. Muziek stimuleert zo spelenderwijs de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer en meer blijkt bovendien dat muziek een positief effect heeft op de ontwikkeling van de jonge kinderhersenen, zoals op de concentratie, de luistervaardigheid, de taalverwerving, de leesvaardigheid en de emotionele intelligentie. Het gaat daarbij om muziek luisteren, maar nog veel meer om zelf zingen of muziek maken.

Toch verdwijnt muziekonderwijs steeds meer uit het lesprogramma op de basisschool. Ook muziekscholen lopen steeds verder leeg. De zingende klas, een klas die vrijuit met een sterke energie zelfstandig zingt, is nauwelijks te vinden. Steeds minder kinderen blijven zingen of spelen langdurig een muziekinstrument. Dat is erg jammer: voor onze cultuur, maar nog veel meer voor de kinderen zelf.

Muziekonderwijs zou daarom weer een vanzelfsprekende plek in het lesprogramma op de basisschool moeten krijgen. Het muziekonderwijs is bovendien aan een grondige herziening toe: onderwijs dat bijdraagt aan de groei van sterke creatieve en muzikale wortels, waarmee kinderen later stevig op eigen benen kunnen staan. Muziekonderwijs dat de muzikale energie én de ontwikkeling van kinderen doet stromen!

BasisMuziek is zo’n nieuwe vorm van muziekonderwijs voor de basisschool, gericht op de groepen 1,2 en 3 van het basisonderwijs.

Ik neem u graag mee in de onderliggende visie en de methodiek.

Visie op muziek en muziekonderwijs

Muziek is communicatie en expressie. Muziek maken is dan ook geen doel op zich. Muziek is een middel tot communicatie. Het is daarmee een middel tot verbinding met anderen. Muziek is ook een persoonlijke manier van uiten. Het is daarom ook het middel bij uitstek tot bewust worden van wie je zelf bent en wilt zijn. Het is een middel om in verbinding te komen met jezelf; met je eigen spiritualiteit.